A PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány

2015-ös megalakulása óta elkötelezett támogatója a Vas megyei autizmussal élő gyermekeknek és családjaiknak.

Rólunk

Az elhivatottság abból ered, hogy alapítványunk valamennyi tagja autizmussal érintett szülő, illetve autizmus spektrum zavarra specializálódott gyógypedagógus, asszisztens. Folyamatosan keressük a helyi és országos szintű lehetőségeket a Vas megyei autizmussal élők helyzetének jobbítására.

Az elhivatottság abból ered, hogy alapítványunk valamennyi tagja autizmussal érintett szülő, illetve autizmus spektrum zavarra specializálódott gyógypedagógus, asszisztens. Folyamatosan keressük a helyi és országos szintű lehetőségeket a Vas megyei autizmussal élők helyzetének jobbítására.

 • Speciális, autizmusbarát családi - és gyermeknapok szervezése és lebonyolítása
 • Olyan Vas megyei nevelési és oktatási intézmények támogatása, melyek autizmussal élő gyermekek szegregált vagy integrált oktatását vállalják.
 • Anyagi feltételek, eszközök biztosítása a megye autizmussal élő gyermekeinek minőségi oktatásához.
 • Autizmussal foglalkozó szakkönyvtár fenntartása és folyamatos bővítése a szülők és a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok számára.
 • Az autizmussal érintett családok támogatása, közvetlen segítségnyújtás (információkkal, anyagilag, eszközökkel, érdekképviselet).
 • Autizmussal kapcsolatos érzékenyítő programok, tréningek szervezése a társadalmi elfogadás jegyében.
 • A helyi és országos pályázati lehetőségek folyamatos követése - a Vas megyei autizmussal élők és családjaik támogatása érdekében.
 • Az autizmus társadalmi ismertségének, elfogadásának segítése az Autizmus világnapi rendezvényekkel.

Rövid-, közép és hosszú távú céljaink, programjaink - az alapítvány életében aktívan közreműködő gyógypedagógusok révén teljes mértékben - szakmailag megalapozottak. Alapítványunk közel 40 Vas megyei autizmussal érintett családdal áll közvetlen kapcsolatban, valamint állandó kapcsolatot tartunk fenn Vas megye valamennyi autizmus-specifikus oktatást-nevelést biztosító intézményével.

Miben segíthetünk

 • Hova forduljon, ha úgy gondolja, gyermeke/családtagja autizmussal él?
 • Mentorszülőtől szeretne tanácsot kérni? Kérdezzen olyan édesanyát, aki szintén autizmussal élő gyermeket nevel! (A mentorszülői hálózatot az AOSZ szervezi és működteti. A jelentkező szülők felkészítő képzés után vállalkoznak más érintett családok segítésére)
 • Tájékoztatást kaphat a vas megyei autizmus - ellátásról, integrációban és szegregáltan nevelő-oktató intézményekről.
 • Személyesen szeretne tanácsot, tájékoztatást? az AOSZ Info-Pont nyitva tartási ideje alatt kollégánk segít Önnek!
 • Egyre bővül szakkönyvtárunk, melyből szülők és pedagógusok egyaránt kölcsönözhetnek könyveket.
 • Az AOSZ Info-Pont irodában autizmussal élő személyek és családtagjaik segítséget kaphatnak a DATA applikáció letöltéséhez és használatához.

Támogatás

PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány

9700 Szombathely, Váci M. u. 12. 3/15.

Számlaszám: 11600006-00000000-75701521

Adószám: 18654996-1-18

Kuratórium elnöke: Pohánka Edit (e-mail cím: pohanka.edit@vas.gov.hu, tel: 06/20 9748 679)

Autizmusról

Mi az autizmus?

Olyan állapot vagy másképpen fogyatékosság, mely eltérő fejlődéshez vezet. A napjainkban használt hivatalos kifejezés: autizmus spektrumzavar. A kifejezésben a spektrum szó arra utal, hogy az autizmusnak számtalan megjelenési formája van.

Az autizmussal élő személyek agya másképpen dolgozza fel a külvilágból érkező hatásokat, mint a miénk. Ez az eltérő fejlődés az oka annak, hogy érzékszerveik sokszor túlságosan kifinomultak, vagy éppen ellenkezőleg: nem elég érzékenyek, hogy befogadják a környezet ingereit. Ez az eltérő működés ráadásul megnehezíti a társas kapcsolataikat is. Egy autista embernek problémát jelent megérteni a közösség írott és íratlan szabályait, nehezen olvasnak gesztusokból, mimikából és gyakran nem értik a hasonlatokat, szófordulatokat.

Miben nyilvánul ez meg?

Gyakran előfordul, hogy egy autizmussal élő ember olyannyira érzékeny a hangokra, hogy számára a nagyvárosi közlekedés elviselhetetlen. Előfordulhat az is, hogy bőre fokozottan reagál az érintésre, ezért neki egy ölelés, vagy akár egy szimpla kézfogás is kellemetlen lehet. Ugyanakkor vannak olyan autizmussal élő személyek is, akik olyan ízeket is megéreznek, amiket mi nem, vagy olyan részletekre is felfigyelnek, melyek fölött az átlagos szem elsiklik. Ha beszélgetnek valakivel, megeshet, hogy túl közel hajol a másikhoz, vagy éppen nem néz a másik ember szemébe. Egy autista emberre az is jellemző lehet, hogy leplezetlenül kimutatja érzelmeit, vagy hogy őszintén megmondja a véleményét másokról.

Mi következik ebből?

Az autista személyek láthatóan másképp viselkednek, mint mi. Valószínűleg Ön is találkozott már autizmussal élő személlyel buszon, iskolában, vagy valamilyen társaságban, aki valahogy „furcsán”, nem megszokott módon viselkedett.

Mi okozza az autizmust?

Gyakran előfordul, hogy egy autizmussal élő ember olyannyira érzékeny a hangokra, hogy számára a nagyvárosi közlekedés elviselhetetlen. Előfordulhat az is, hogy bőre fokozottan reagál az érintésre, ezért neki egy ölelés, vagy akár egy szimpla kézfogás is kellemetlen lehet. Ugyanakkor vannak olyan autizmussal élő személyek is, akik olyan ízeket is megéreznek, amiket mi nem, vagy olyan részletekre is felfigyelnek, melyek fölött az átlagos szem elsiklik. Ha beszélgetnek valakivel, megeshet, hogy túl közel hajol a másikhoz, vagy éppen nem néz a másik ember szemébe. Egy autista emberre az is jellemző lehet, hogy leplezetlenül kimutatja érzelmeit, vagy hogy őszintén megmondja a véleményét másokról.

Miben nyilvánul ez meg?

A rossz hír az, hogy még nincs pontos válasz. A jó hír az, hogy a világon sok kutató foglalkozik a témával. A szakmberek szerint az autizmust genetikai és környezeti hatások kombinációja okozza.

Gyógyítható-e az autizmus?

A tudomány pillanatnyi állása szerint az autizmus nem gyógyítható. Létezik azonban sokféle fejlesztési mód, amivel az autista emberek élete megkönnyíthető, képességeik pedig fejleszthetőek.

Emberi Erőforrások Minisztériuma –Egészségügyért Felelős Államtitkárság EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KOLLÉGIUM – Egészségügyi szakmai irányelve –
Az Autizmusról/Autizmus spektrum zavarokról

Az Autism Europe állásfoglalása az autizmus spektrumzavarról.

Hányan vannak?

Sokan! Az autizmus gyakori fogyatékosság. Minden századik emberből egy autizmus spektrum zavarban érintett. Ma Magyarországon minimum 100.000 autista személy él.

Mit tehetünk mi?

Szövetségünk célja a tanácsadás, az érdekvédelem és a szülősegítés.

Mit tehet Ön?

Ami egy mozgássérült számára a kerekesszék, vagy egy vak ember számára a bot, az egy autista embernek az Ön tudása, az Ön elfogadása. Attól, hogy egy autizmussal élő nem a megszokott módon viselkedik még ugyanolyan vágyai, álmai vannak, mint bárki másnak. Egy autizmussal élő ember számára akkor akadálymentes a környezet, ha a társadalom „akadálymentes”!

Amivel fontos/érdemes tisztában lenni!

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) 2008

2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (Fot.)

2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

15/2015. (IV. 7.) Országgyűlési határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015 – 2025)

1653/2015. (IX. 14.) Kormányhatározat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről

Egészségügyi szakmai irányelv – Az Autizmusról/Autizmus spektrum zavarokról.